Proszę czekać

Umów się na bezpłatną poradę. Zadzwoń!

506 716 145

Lub napisz do nas.

Kontakt

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Zakres świadczeń

PORADA PSYCHOLOGICZNA

To rodzaj pomocy psychologicznej po którą można się zwrócić w związku z bieżącymi trudnościami życiowymi. Mogą one dotyczyć różnych obszarów takich jak: – wątpliwości bądź problemy wychowawcze; – trudności komunikacyjne; – trudności w relacjach małżeńskich/ partnerskich, rodzicielskich i innych zw. z kontaktem społecznym; – trudności związane ze zmianą sytuacji życiowej (narodziny, choroba i śmierć, problemy zdrowotne w tym uzależnienia, zmiana pracy i inne); – trudna sytuacja w pracy; – konieczność podjęcia ważnych życiowych decyzji; – kwestie związane z seksualnością.

PORADA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA

Porada psychologiczna diagnostyczna ma na celu rozpoznanie sytuacji pacjenta – zarówno indywidualnej, środowiskowej, rodzinnej, jak i szkolnej. Jej celem jest określenie trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka oraz odnalezienie mocnych stron, które mogą być pomocne w dalszej pracy. Psycholog uzyskuje informacje m.in. o przebiegu ciąży, rozwoju dziecka, przebiegu edukacji, relacjach rówieśniczych, zainteresowaniach. W ramach porady psychologicznej diagnostycznej przysługuje pacjentowi do trzech wizyt.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

To cykl spotkań osoby potrzebującej pomocy z psychoterapeutą. Służą one zrozumieniu i pokonaniu zgłaszanej trudności. Sesje odbywają się w atmosferze poufności i szacunku. Podczas pierwszych spotkań terapeutycznych ustalane są cele pracy terapeutycznej, zasady obowiązujące podczas spotkań. Dobierana jest również najkorzystniejsza forma pracy. Proponowana jest psychoterapia krótkoterminowa (do 25 sesji w ciągu 6 miesięcy), psychoterapia długoterminowa (do 75 sesji w ciągu roku).

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

To cykl spotkań całej rodziny z psychoterapeutą. Problemy wychowawcze, kłótnie, napięcia w rodzinie, objawy psychosomatyczne, kłopoty w szkole, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji to tematy, które bardzo często pojawiają się w terapii rodzin. Każda osoba w rodzinie jest częścią systemu rodzinnego, wchodzi w relacje z poszczególnymi osobami. Członkowie rodziny wzajemnie na siebie wpływają, problem jednej osoby oddziałuje na pozostałe. Podczas terapii podejmowana jest próba zrozumienia tego co się dzieje w rodzinie i wprowadzania korzystnych zmian.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

To cykl spotkań terapeutycznych w grupie (4-12 osób), które służą zrozumieniu własnych przeżyć, pracy nad problemami, których istotą są relacje z innymi. Grupa daje możliwość uczenia się budowania relacji poprzez ich doświadczanie. Indywidualne trudności osoby często przejawiają się w relacjach z uczestnikami grupy oraz z prowadzącym psychoterapeutą. Spotkania umożliwiają uświadomienie sobie schematów własnych zachowań, sposobów wchodzenia w relacje, co jest dobrym początkiem zmian i sprzyja własnemu rozwojowi.

WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

Wsparcie psychospołeczne dotyka dwóch dziedzin życia człowieka – psychicznej i społecznej ma na celu umożliwienie pacjentowi radzenia sobie z napotkanymi problemami w obu tych sferach. Sesje wsparcia psychospołecznego łączą w sobie elementy psychoedukacyjne (komunikacja, emocje, itp.) z nauką uważności na siebie w relacjach z innymi ludźmi. Zdarza się, że pacjenci nie są świadomi związku między dobrostanem psychicznym i emocjonalnym a środowiskiem społecznym. Sesje wsparcia pychospołecznego są możliwe dla jednej osoby, lub dla grupy od 2 do 6ciu osób.

WIZYTY, PORADY DOMOWE LUB ŚRODOWISKOWE

W ramach modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej zespół terapeutyczny świadczy porady środowiskowe, które obejmują porady diagnostyczne, psychologiczne i terapeutyczne. Polegają one głównie na wizytach domowych w miejscu zamieszkania pacjenta. Celem działań zespołu jest specjalistyczne wsparcie młodych pacjentów w ich najbliższym domowo-szkolnym środowisku, podjęcie współpracy z rodzinami pacjentów, z nauczycielami specjalistami (głównie pedagogami i psychologami szkolnymi) oraz rozwiązanie ich problemów.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

– Janusz Korczak